Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:00
-00:34:54
+00:46:02
8592 5627
123 / 126
-00:10:54
+00:37:47
01:11:45
-00:24:04
+00:41:49
9303 6827
134 / 138
-00:15:50
+00:36:15
01:09:03
-00:37:31
+00:39:26
7521 5871
120 / 136
-00:28:19
+00:27:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii