Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:10
-00:39:38
+00:29:16
4241 3213
M16 : 82
38 / 67
-00:39:38
+00:18:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii