Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:12
-00:29:36
+00:39:18
5970 4001
M30 : 1578
211 / 238
-00:20:20
+00:36:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii