Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:19
-00:32:29
+00:36:25
5625 1767
K50 : 88
52 / 62
-00:16:21
+00:26:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii