Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:24
-00:37:46
+00:36:04
6926 1999
K20 : 639
78 / 94
-00:15:35
+00:27:32
01:08:29
-00:39:46
+00:38:36
5441 1012
94 / 123
-00:24:22
+00:24:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii