Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:02
-00:35:46
+00:33:08
5103 1466
K50 : 61
46 / 70
-00:11:23
+00:23:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii