Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:06:07
-20:04:06
+00:28:31
369 138
K30 : 74
178 141
12 / 28
-00:21:52
+00:11:57
00:52:20
-00:47:28
+00:21:26
2000 1744
K20 : 99999
187 180
69 / 234
-00:31:43
+00:18:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii