Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:45
-00:40:34
+00:33:04
4727 1397
K50 : 67
61 / 84
-00:20:13
+00:20:19
01:11:19
-00:28:29
+00:40:25
6074 2029
K40 : 508
83 / 90
-00:11:28
+00:33:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii