Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:45
-00:41:34
+00:32:04
4532 1293
K30 : 515
147 / 212
-00:26:17
+00:28:06
01:05:26
-00:34:22
+00:34:32
5346 1597
K30 : 706
191 / 238
-00:25:06
+00:31:47
01:13:56
-00:36:06
+00:43:14
7035 2496
K20 : 636
229 / 241
-00:15:21
+00:42:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii