Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:17:22
-00:32:40
+00:46:40
7216 4594
M30 : 1888
329 / 337
-00:23:11
+00:39:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii