Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:47
-00:41:01
+00:27:53
3828 855
K50 : 37
37 / 70
-00:16:38
+00:18:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii