Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:50:32
-00:56:13
+00:21:03
2688 2489
140 / 599
-00:37:46
+00:16:53
00:48:28
-00:47:21
+00:18:32
1756 1665
79 / 498
-00:40:50
+00:15:15
00:54:01
-00:54:14
+00:24:08
2205 2015
69 / 250
-00:38:22
+00:23:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii