Anna Zyska

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:17:36
-00:22:12
+00:46:42
6484 2301
K30 : 999
923 893
231 / 238
-00:12:56
+00:43:57
01:27:05
-00:22:57
+00:56:23
7402 2758
K20 : 692
697 587
240 / 241
-00:02:12
+00:55:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii