Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:12
-00:35:36
+00:33:18
5125 1484
K20 : 359
178 / 234
-00:19:51
+00:30:50
00:59:01
-00:51:01
+00:28:19
4572 1092
K20 : 314
143 / 227
-00:29:17
+00:27:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii