Beata Godycka

KTE Tramp
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:00
-00:45:45
+00:31:31
7923 1831 2
303 / 461
-00:28:10
+00:22:30
01:00:55
-00:34:54
+00:30:59
7075 1317 1
290 / 403
-00:23:47
+00:25:04
01:21:10
-00:25:24
+00:51:33
8358 2104 1
315 / 316
-00:09:51
+00:46:41
01:25:59
-00:22:46
+00:57:13
6965 1672 1
245 / 246
-00:00:45
+00:46:25
01:37:26
-00:10:49
+01:07:33
6620 1635 2
218 / 218
+01:00:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii