Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:53
-00:44:09
+00:35:11
6114 4228
M30 : 1747
201 / 247
-00:22:35
+00:28:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii