Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:02
-00:40:13
+00:38:09
5372 4385
222 / 260
-00:29:24
+00:33:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii