Anna Wójcik

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:09:23
-00:33:56
+00:39:42
5616 1911
K30 : 771
924 532
195 / 210
-00:19:27
+00:31:02
01:16:41
-00:23:07
+00:45:47
6431 2267
K16 : 51
908 879
45 / 49
-00:06:00
+00:35:53
01:16:24
-00:33:38
+00:45:42
7161 2589
K20 : 661
631 535
64 / 66
-00:17:25
+00:36:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii