Anna Słaboń

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:03:54
-00:35:54
+00:33:00
5067 1443
K30 : 643
581 577
197 / 251
-00:25:02
+00:30:21
01:02:32
-00:47:30
+00:31:50
5476 1541
K30 : 708
360 331
240 / 329
-00:29:09
+00:26:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii