Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:35
-00:47:27
+00:31:53
5486 1550
K30 : 714
230 / 324
-00:28:38
+00:25:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii