Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:11:38
-56:33:27
+00:32:29
557 324
M20 : 54
309 241
14 / 21
-01:17:44
+00:28:24
01:08:35
-00:34:44
+00:38:54
5543 3679
M20 : 659
898 516
165 / 180
-00:31:47
+00:38:37
01:18:40
-00:21:08
+00:47:46
6525 4199
M20 : 708
935 905
162 / 164
-00:05:26
+00:47:46
01:25:48
-00:24:14
+00:55:06
7391 4640
M20 : 920
693 585
162 / 162
+00:55:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii