Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:31:41
-00:18:21
+01:00:59
7422 4651
M30 : 1915
329 / 329
+00:55:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii