Zuzanna Gocek

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:14
-00:34:34
+00:34:20
5301 1572
K30 : 696
652 627
206 / 251
-00:23:42
+00:31:41
01:04:44
-00:45:18
+00:34:02
5917 1774
K30 : 821
435 375
262 / 329
-00:26:57
+00:28:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii