Marta Kowalik

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:08:35
-00:31:13
+00:37:41
5805 1873
K30 : 822
758 732
203 / 238
-00:21:57
+00:34:56
01:17:59
-00:32:03
+00:47:17
7248 2646
K20 : 671
650 553
234 / 241
-00:11:18
+00:46:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii