Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:12
-00:37:07
+00:36:31
5265 1699
K40 : 493
173 / 198
-00:14:12
+00:28:55
01:06:34
-00:43:28
+00:35:52
6236 1957
K40 : 438
218 / 250
-00:43:23
+00:30:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii