Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:16
-00:40:46
+00:38:34
6630 4410
M30 : 1812
215 / 247
-00:19:12
+00:31:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii