Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:53
-00:28:55
+00:39:59
6041 2014
K20 : 471
208 / 234
-00:13:10
+00:37:31
01:00:19
-00:49:43
+00:29:37
4947 1268
K20 : 359
152 / 227
-00:27:59
+00:28:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii