Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:10
-00:38:38
+00:30:16
4471 1143
K30 : 507
200 / 303
-00:21:58
+00:24:36
01:01:34
-00:48:28
+00:30:52
5256 1420
K30 : 656
219 / 324
-00:29:39
+00:24:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii