Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:52:00
-00:52:22
+00:20:39
2024 218
K30 : 110
75 / 332
-00:47:48
+00:14:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii