Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:55
-00:35:44
+00:35:43
3616 1005
K50 : 57
54 / 62
-00:11:28
+00:22:08
01:09:50
-00:26:34
+00:38:19
3427 1088
K50 : 80
63 / 69
-00:20:19
+00:32:16
01:08:59
-00:30:49
+00:38:05
5843 1900
K40 : 476
115 / 132
-00:29:31
+00:33:12
01:05:25
-00:44:37
+00:34:43
6030 1838
K40 : 421
135 / 167
-00:23:59
+00:29:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii