Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:14
-00:39:48
+00:39:32
6747 2296
K40 : 542
181 / 197
-00:14:24
+00:32:15
01:09:49
-00:34:33
+00:38:28
6867 2191
K40 : 440
193 / 227
-00:14:08
+00:31:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii