Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:18
-00:38:44
+00:40:36
6854 2363
K30 : 1085
307 / 326
-00:16:58
+00:37:20
01:06:49
-00:37:33
+00:35:28
6345 1903
K30 : 907
296 / 360
-00:21:58
+00:34:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii