Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:04
-00:37:58
+00:41:22
6915 2409
K40 : 567
205 / 220
-00:15:37
+00:37:02
01:08:46
-00:35:36
+00:37:25
6678 2087
K40 : 414
200 / 232
-00:14:49
+00:32:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii