Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:41
-00:41:21
+00:37:59
6576 2187
K40 : 501
172 / 197
-00:15:57
+00:30:42
01:11:01
-00:33:21
+00:39:40
7057 2313
K40 : 460
200 / 227
-00:12:56
+00:32:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii