Anna Damps

Farm Frites Poland
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:01:15
-00:48:47
+00:30:33
5172 1376
K30 : 637
10
235 / 327
-00:26:31
+00:23:06
01:07:43
-00:36:39
+00:36:22
6504 1984
K30 : 953
11
279 / 333
-00:29:19
+00:30:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii