Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:37
-56:39:28
+00:26:28
424 146
K30 : 81
307 186
16 / 31
-01:42:51
+00:21:31
01:06:45
-00:43:17
+00:36:03
6263 1974
K20 : 528
468 382
196 / 226
-00:18:31
+00:30:44
01:02:13
-00:42:09
+00:30:52
5287 1334
K20 : 348
194 188
157 / 236
-00:20:58
+00:22:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii