Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:21
-00:41:01
+00:32:00
5561 1468
K30 : 719
280 / 368
-00:30:48
+00:24:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii