Grzegorz Lech

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:14:27
-00:29:55
+00:43:06
7485 4910
M30 : 2090
324 318
349 / 368
-00:19:42
+00:35:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii