Magdalena Koc

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:14:12
-00:30:10
+00:42:51
7459 2560
K20 : 683
323 317
116 / 128
-00:07:34
+00:39:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii