Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:27
-00:21:12
+00:50:15
4427 1500
K45 : 220
153 / 157
-00:08:14
+00:39:45
01:11:16
-00:38:46
+00:40:34
6851 2360
K40 : 556
288 / 302
-00:23:11
+00:35:13
01:18:04
-00:26:18
+00:46:43
7769 2774
K40 : 549
302 / 310
-00:06:40
+00:41:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii