Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:16:21
-00:33:41
+00:45:39
7158 2586
K30 : 1195
630 534
312 / 324
-00:14:52
+00:39:19
01:15:50
-00:28:32
+00:44:29
7629 2677
K30 : 1242
340 334
342 / 355
-00:10:42
+00:42:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii