Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:15:53
-00:28:29
+00:44:32
7636 2680
K30 : 1243
341 334
345 / 360
-00:16:37
+00:44:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii