Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:54
-00:29:54
+00:39:00
5929 1949
K30 : 852
194 / 224
-00:20:06
+00:34:05
01:05:13
-00:44:49
+00:34:31
6003 1824
K30 : 842
196 / 247
-00:23:15
+00:27:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii