Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:05
-00:34:17
+00:38:44
6916 4691
M40 : 1268
279 / 310
-00:14:39
+00:33:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii