Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:14
-00:38:08
+00:34:53
6214 4390
M16 : 133
47 / 61
-00:24:48
+00:26:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii