Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:02
-00:42:00
+00:37:20
6487 4368
M30 : 1795
263 / 298
-00:16:44
+00:30:45
00:47:48
-00:56:34
+00:16:27
908 851
M30 : 378
42 / 360
-00:44:42
+00:16:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii