Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:14
-00:30:48
+00:48:32
7280 2667
K20 : 676
49 / 50
-00:30:48
+00:35:52
01:31:02
-00:13:20
+00:59:41
8005 2926
K16 : 90
61 / 61
+00:50:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii