Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:46
-00:33:16
+00:46:04
7181 2599
K30 : 1200
314 / 329
-00:14:55
+00:40:42
01:20:20
-00:24:02
+00:48:59
7887 2851
K30 : 1312
340 / 346
-00:12:34
+00:48:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii