Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:11
-00:38:37
+00:30:17
4474 1145
K30 : 509
191 / 287
-00:27:39
+00:23:43
01:01:30
-00:42:52
+00:30:09
5069 1216
K30 : 598
251 / 368
-00:32:39
+00:22:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii