Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:21
-00:43:41
+00:35:39
6201 4263
M20 : 859
28 / 35
-00:09:44
+00:26:39
01:11:33
-00:32:49
+00:40:12
7133 4787
M16 : 145
64 / 73
-00:11:46
+00:29:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii